Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Vďaka za záchranu života

1 Žalm Dávidov. Pieseň pri posvätení domu Hospodinovho.
2 Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín a nedoprial si mojim nepriateľom radovať sa nado mnou. 3 Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma. 4 Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu. 5 Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! 6 Lebo len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. 7 Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! 8 Hospodine, vo svojej priazni postavil si ma na pevný vrch, keď si skryl svoju tvár, predesil som sa. 9 K Tebe som volal, Hospodine, a k svojmu Pánovi som úpel: 10 Aký bude zisk z mojej krvi, ak zostúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju vernosť? 11 Čuj, Hospodine, a zmiluj sa nado mnou, ó Hospodine, buď mi pomocníkom! 12 Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, 13 aby Ťa moja duša ospevovala a neumĺkla. Hospodin, Bože môj, naveky Ťa budem oslavovať.