24. kapitola

3 Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste?