Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.