Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Dobrý pastier

1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.
2 Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. 3 Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 4 Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. 5 Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. 6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.