Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

4 Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.