Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

19 Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 20 Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň mi dušu pred mečom, moju jedinú z moci psov.