Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

12 Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet. 13 Obkľúčilo ma mnoho juncov, mocné býky z Bášánu ma obklopili. 14 Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. 15 Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. 16 Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš ma do prachu smrti. 17 Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. 18 Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. 19 Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.