Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Horekovanie v ťažkom utrpení a chválospev po vyslyšaní

1 Pre hudobný prednes na nápev Jelenica rannej zory. Žalm Dávidov.