19. kapitola

12 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 13 Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň!