145. kapitola

3 Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.