Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

142. kapitola

2 Nahlas volám k Hospodinovi, nahlas úpiem k Hospodinovi. 3 Vylievam pred Ním svoju žalobu, vyznávam pred Ním svoje súženie.