Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

139. kapitola

4 Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš.