Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

136. kapitola

Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!