Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

136. kapitola

Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!
2 Ďakujte Bohu bohov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 3 Ďakujte Pánovi pánov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 4 Jedinému, čo robí veľké divy - lebo Jeho milosť trvá naveky! 5 Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky! 6 Tomu, čo rozprestrel zem nad vodami - lebo Jeho milosť trvá naveky! 7 Tomu, čo veľké svetlá učinil - lebo Jeho milosť trvá naveky! 8 Slnko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť trvá naveky! 9 Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť trvá naveky! 10 Tomu, čo pobil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť trvá naveky! 11 A Izraela vyviedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť trvá naveky! 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 13 Tomu, čo Červené more rozdelil na čiastky - lebo Jeho milosť trvá naveky! 14 A Izraela previedol jeho stredom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 15 Faraóna však s jeho vojskom vohnal do Červeného mora - lebo Jeho milosť trvá naveky! 16 Tomu, čo ľud svoj viedol cez púšť - lebo Jeho milosť trvá naveky! 17 Tomu, čo pobil veľkých kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 18 A pozabíjal mocných kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 19 Amorejského kráľa Síchóna - lebo Jeho milosť trvá naveky! 20 A bášánského kráľa Óga - lebo Jeho milosť trvá naveky! 21 Ich krajinu dal do dedičstva - lebo Jeho milosť trvá naveky! 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi - lebo Jeho milosť trvá naveky! 23 Tomu, kto si na nás spomenul v našom ponížení - lebo Jeho milosť trvá naveky! 24 Oslobodil nás od našich utláčateľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 25 Tomu, čo každému telu dáva chlieb - lebo Jeho milosť trvá naveky! 26 Ďakujte Bohu nebies - lebo Jeho milosť trvá naveky!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk