Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie

  1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky! 2 Ďakujte Bohu bohov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 3 Ďakujte Pánovi pánov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 4 Jedinému, čo robí veľké divy - lebo Jeho milosť trvá naveky! 5 Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky! 6 Tomu, čo rozprestrel zem nad vodami - lebo Jeho milosť trvá naveky! 7 Tomu, čo veľké svetlá učinil - lebo Jeho milosť trvá naveky! 8 Slnko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť trvá naveky! 9 Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť trvá naveky! 10 Tomu, čo pobil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť trvá naveky! 11 A Izraela vyviedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť trvá naveky! 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 13 Tomu, čo Červené more rozdelil na čiastky - lebo Jeho milosť trvá naveky! 14 A Izraela previedol jeho stredom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 15 Faraóna však s jeho vojskom vohnal do Červeného mora - lebo Jeho milosť trvá naveky! 16 Tomu, čo ľud svoj viedol cez púšť - lebo Jeho milosť trvá naveky! 17 Tomu, čo pobil veľkých kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 18 A pozabíjal mocných kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 19 Amorejského kráľa Síchóna - lebo Jeho milosť trvá naveky! 20 A bášánského kráľa Óga - lebo Jeho milosť trvá naveky! 21 Ich krajinu dal do dedičstva - lebo Jeho milosť trvá naveky! 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi - lebo Jeho milosť trvá naveky! 23 Tomu, kto si na nás spomenul v našom ponížení - lebo Jeho milosť trvá naveky! 24 Oslobodil nás od našich utláčateľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 25 Tomu, čo každému telu dáva chlieb - lebo Jeho milosť trvá naveky! 26 Ďakujte Bohu nebies - lebo Jeho milosť trvá naveky!
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo