Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

136. kapitola

Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!
2 Ďakujte Bohu bohov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 3 Ďakujte Pánovi pánov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 4 Jedinému, čo robí veľké divy - lebo Jeho milosť trvá naveky! 5 Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky! 6 Tomu, čo rozprestrel zem nad vodami - lebo Jeho milosť trvá naveky! 7 Tomu, čo veľké svetlá učinil - lebo Jeho milosť trvá naveky! 8 Slnko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť trvá naveky! 9 Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť trvá naveky! 10 Tomu, čo pobil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť trvá naveky! 11 A Izraela vyviedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť trvá naveky! 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 13 Tomu, čo Červené more rozdelil na čiastky - lebo Jeho milosť trvá naveky! 14 A Izraela previedol jeho stredom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 15 Faraóna však s jeho vojskom vohnal do Červeného mora - lebo Jeho milosť trvá naveky! 16 Tomu, čo ľud svoj viedol cez púšť - lebo Jeho milosť trvá naveky! 17 Tomu, čo pobil veľkých kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 18 A pozabíjal mocných kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 19 Amorejského kráľa Síchóna - lebo Jeho milosť trvá naveky! 20 A bášánského kráľa Óga - lebo Jeho milosť trvá naveky! 21 Ich krajinu dal do dedičstva - lebo Jeho milosť trvá naveky! 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi - lebo Jeho milosť trvá naveky! 23 Tomu, kto si na nás spomenul v našom ponížení - lebo Jeho milosť trvá naveky! 24 Oslobodil nás od našich utláčateľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 25 Tomu, čo každému telu dáva chlieb - lebo Jeho milosť trvá naveky! 26 Ďakujte Bohu nebies - lebo Jeho milosť trvá naveky!