Predchádzajúca kapitola

136. kapitola

Ďakovná liturgia za Božie dobrodenie

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!
2 Ďakujte Bohu bohov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 3 Ďakujte Pánovi pánov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 4 Jedinému, čo robí veľké divy - lebo Jeho milosť trvá naveky! 5 Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky! 6 Tomu, čo rozprestrel zem nad vodami - lebo Jeho milosť trvá naveky! 7 Tomu, čo veľké svetlá učinil - lebo Jeho milosť trvá naveky! 8 Slnko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť trvá naveky! 9 Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť trvá naveky! 10 Tomu, čo pobil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť trvá naveky! 11 A Izraela vyviedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť trvá naveky! 12 Mocnou rukou a vystretým ramenom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 13 Tomu, čo Červené more rozdelil na čiastky - lebo Jeho milosť trvá naveky! 14 A Izraela previedol jeho stredom - lebo Jeho milosť trvá naveky! 15 Faraóna však s jeho vojskom vohnal do Červeného mora - lebo Jeho milosť trvá naveky! 16 Tomu, čo ľud svoj viedol cez púšť - lebo Jeho milosť trvá naveky! 17 Tomu, čo pobil veľkých kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 18 A pozabíjal mocných kráľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 19 Amorejského kráľa Síchóna - lebo Jeho milosť trvá naveky! 20 A bášánského kráľa Óga - lebo Jeho milosť trvá naveky! 21 Ich krajinu dal do dedičstva - lebo Jeho milosť trvá naveky! 22 Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi - lebo Jeho milosť trvá naveky! 23 Tomu, kto si na nás spomenul v našom ponížení - lebo Jeho milosť trvá naveky! 24 Oslobodil nás od našich utláčateľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! 25 Tomu, čo každému telu dáva chlieb - lebo Jeho milosť trvá naveky! 26 Ďakujte Bohu nebies - lebo Jeho milosť trvá naveky!