Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

127. kapitola

Hospodin je pôvodcom každého požehnania

1 Pútnická pieseň. Šalamúnova. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.