Predchádzajúca kapitola

127. kapitola

Hospodin je pôvodcom každého požehnania

1 Pútnická pieseň. Šalamúnova. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.
2 Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku. 3 Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. 4 Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. 5 Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec; nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.