Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

119. kapitola

58 Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou.