119. kapitola

107 Ó Hospodine, náramne som pokorený; obživ ma podľa svojho slova!