Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

119. kapitola

10 Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov!