Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

116. kapitola

8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.