Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

116. kapitola

Ďakovná pieseň a sľub zachráneného od smrti

1 Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia;
2 lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. 3 Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. 4 Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! 5 Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. 6 Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol - pomohol mi. 7 Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. 8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života. 10 Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený! 11 Vo svojej skľúčenosti som povedal: Každý človek je klamár! 12 Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? 13 Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo. 14 Ja splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým Jeho ľudom. 15 Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. 16 Ach, Hospodine, som Tvojím sluhom, som Tvojím sluhom, synom Tvojej služobnice; uvoľnil si mi putá. 17 Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. 18 Splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým Jeho ľudom 19 v nádvoriach domu Hospodinovho i v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!