Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

112. kapitola

7 Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina.