Predchádzajúca kapitola

112. kapitola

Požehnanie verných

1 Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.
2 Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný. 3 Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivosť trvá naveky. 4 Statočným zasvitne svetlo v tme; on je milostivý, súcitný a spravodlivý. 5 Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. 6 Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý. 7 Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina. 8 Neochvejné je jeho srdce; nebojí sa, kým neuzrie pád svojich protivníkov. 9 Rozsýpa štedro, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky; jeho roh vyvýši sa v sláve. 10 Uzrie to bezbožník a nahnevá sa, zaškrípe zubami a pominie sa. Tak túžba bezbožníkov vyjde nazmar.