Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

108. kapitola

Chválospev a prosba o pomoc Božiu

1 Pieseň. Žalm Dávidov.