Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

107. kapitola

6 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On ich vytrhol z ich úzkosti,