Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

107. kapitola

Ďakovná pieseň za vyslobodenie z nebezpečia

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.
2 Nech vravia vykúpenci Hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka; 3 a zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. 4 Blúdili púšťou, po samote, nenašli cestu k obývateľnému mestu; 5 hladní a smädní boli, duša im chradla v tele. 6 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On ich vytrhol z ich úzkosti, 7 viedol ich rovnou cestou, aby prišli k obývateľnému mestu. 8 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, 9 že dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. 10 Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom, 11 lebo sa rečiam Božím priečili, pohrdli radou Najvyššieho, 12 útrapou pokoril im srdce, padli, a pomocníka nebolo. 13 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti, 14 vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. 15 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, 16 lebo rozlámal kovové dvere, posekal železné závory. 17 Blázni pre svoje hriešne cesty, pre svoje viny trpeli. 18 Sprotivil sa im všetok pokrm, dotkli sa až brán smrti. 19 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti. 20 On poslal svoje slovo a uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil. 21 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; 22 nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním. 23 Tí, čo sa na lodiach na more vydali, čo obchodujú na šírych vodách, 24 videli diela Hospodinove a Jeho divné skutky v hlbočine. 25 Riekol, a vzbudil povíchricu, zvíril vlny mora dovysoka; 26 stúpali k nebu, klesali do hlbín, odvaha im v tiesni klesala; 27 krútili sa, tackali ako opilec, všetka ich múdrosť bola u konca. 28 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti. 29 Víchricu premenil na tichý vánok a zmĺkli vlny mora. 30 Zaradovali sa, že utíchli, a On ich priviedol do vytúženého prístavu; 31 nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; 32 nech Ho zvelebujú na zhromaždení ľudu, nech Ho chvália na zasadnutí starších! 33 On premieňa rieky na púšť a pramene vôd na vyprahnutú zem, 34 na soľnú pustatinu zem úrodnú pre zlobu bývajúcich na nej. 35 On premieňa púšť na jazerá a vyschnutú zem na pramene vôd. 36 Potom tam hladných usadil a založili obývateľné mesto; 37 obsievali si polia, vysadili vinice, a tie prinášali plody výnosné. 38 Požehnával ich, veľmi sa rozmnožili, a ich dobytku nedal ubúdať. 39 Ale ich ubúdalo, klesali pod tlakom nešťastia a žalosti. 40 Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal blúdiť púšťou neschodnou. 41 Ale chudobného z biedy vyvýšil, zveľadil pokolenie ako stádo. 42 Uzrú to úprimní a potešia sa, a všetka skazenosť si zapchá ústa. 43 Kto je múdry, nech to zachováva, a pochopí tak milostivé skutky Hospodinove.