Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

107. kapitola

Ďakovná pieseň za vyslobodenie z nebezpečia

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.
2 Nech vravia vykúpenci Hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka; 3 a zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. 4 Blúdili púšťou, po samote, nenašli cestu k obývateľnému mestu; 5 hladní a smädní boli, duša im chradla v tele. 6 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a On ich vytrhol z ich úzkosti, 7 viedol ich rovnou cestou, aby prišli k obývateľnému mestu. 8 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, 9 že dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. 10 Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní biedou, železom, 11 lebo sa rečiam Božím priečili, pohrdli radou Najvyššieho, 12 útrapou pokoril im srdce, padli, a pomocníka nebolo. 13 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti, 14 vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. 15 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch, 16 lebo rozlámal kovové dvere, posekal železné závory. 17 Blázni pre svoje hriešne cesty, pre svoje viny trpeli. 18 Sprotivil sa im všetok pokrm, dotkli sa až brán smrti. 19 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti. 20 On poslal svoje slovo a uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil. 21 Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; 22 nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním. 23 Tí, čo sa na lodiach na more vydali, čo obchodujú na šírych vodách, 24 videli diela Hospodinove a Jeho divné skutky v hlbočine. 25 Riekol, a vzbudil povíchricu, zvíril vlny mora dovysoka; 26 stúpali k nebu, klesali do hlbín, odvaha im v tiesni klesala; 27 krútili sa, tackali ako opilec, všetka ich múdrosť bola u konca. 28 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti. 29 Víchricu premenil na tichý vánok a zmĺkli vlny mora. 30 Zaradovali sa, že utíchli, a On ich priviedol do vytúženého prístavu; 31 nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; 32 nech Ho zvelebujú na zhromaždení ľudu, nech Ho chvália na zasadnutí starších! 33 On premieňa rieky na púšť a pramene vôd na vyprahnutú zem, 34 na soľnú pustatinu zem úrodnú pre zlobu bývajúcich na nej. 35 On premieňa púšť na jazerá a vyschnutú zem na pramene vôd. 36 Potom tam hladných usadil a založili obývateľné mesto; 37 obsievali si polia, vysadili vinice, a tie prinášali plody výnosné. 38 Požehnával ich, veľmi sa rozmnožili, a ich dobytku nedal ubúdať. 39 Ale ich ubúdalo, klesali pod tlakom nešťastia a žalosti. 40 Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal blúdiť púšťou neschodnou. 41 Ale chudobného z biedy vyvýšil, zveľadil pokolenie ako stádo. 42 Uzrú to úprimní a potešia sa, a všetka skazenosť si zapchá ústa. 43 Kto je múdry, nech to zachováva, a pochopí tak milostivé skutky Hospodinove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk