Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

107. kapitola

28 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On vytrhol ich z úzkosti.