Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

107. kapitola

19 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti.