106. kapitola

Kajúci pohľad Izraela na deje otcov

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.