Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Volanie o pomoc proti násilníkom

1 Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?