Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

13 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša,