Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

22 utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.