Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život.