Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

34 Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,