Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Cesta do Jeruzalema

25 Teraz však odchádzam do Jeruzalema v službe (tamojších svätých).
26 Macedónia a Achája totiž uznali za dobré urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Uznali to za dobré a sú im to aj povinné. Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi.