Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.