Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

28 keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny,