Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

8 Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.