Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Príslovia Lemúélove

1 Slová Lemúéla, kráľa z Massy, ktorým ho učila jeho matka.
2 Čo, syn môj? Čo, syn môjho života? Čo, syn môj, sľubmi vymodlený? 3 Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. 4 Nepatrí sa kráľom, Lemúél, nepatrí sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. 5 Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. 6 Hynúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpknutým: 7 Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy! 8 Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. 9 Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného!

Chvála súcej ženy

10 Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále.
11 Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. 12 Robí mu dobre, a nie zle, po všetky dni svojho života. 13 Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje usilovnými rukami. 14 Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. 15 Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti, aj svojim služobníčkam, čo im patrí. 16 Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. 17 Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. 18 Presviedča sa, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. 19 Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. 20 Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. 21 Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. 22 Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. 24 Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva. 25 Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. 26 S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. 27 Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. 28 Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli: 29 Mnohé ženy sa ukázali statočné, ale ty si ich všetky predstihla. 30 Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. 31 Dožičte jej z ovocia rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach!