19. kapitola

3 Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na scestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina.