Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivených úst, ktorý je blázon. 2 Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. 3 Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na scestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. 4 Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. 5 Falošný svedok neostane bez trestu, a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. 6 Mnohí sa líškajú vznešenému, a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. 7 Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale niet ich. 8 Kto získava um, miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. 9 Falošný svedok neostane bez trestu, a ten, kto dýcha lžou, zahynie. 10 Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. 11 Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnuť hriech. 12 Ako revanie levíčaťa je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. 13 Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. 14 Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. 15 Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. 16 Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty. 17 Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. 18 Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. 19 Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. 20 Poslúchaj radu a prijmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. 21 Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. 22 Ziskom človeka je jeho dobrota, a lepší je chudobný ako klamár. 23 Bázeň pred Hospodinom vedie k životu; ten, kto ju má, odpočíva sýty, nenavštívi ho nešťastie. 24 Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. 25 Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. 26 Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. 27 Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia, a zatúlaš sa od rozumných slov. 28 Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. 29 Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk