Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

1 Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivených úst, ktorý je blázon. 2 Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. 3 Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na scestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. 4 Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. 5 Falošný svedok neostane bez trestu, a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. 6 Mnohí sa líškajú vznešenému, a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. 7 Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale niet ich. 8 Kto získava um, miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. 9 Falošný svedok neostane bez trestu, a ten, kto dýcha lžou, zahynie. 10 Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. 11 Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnuť hriech. 12 Ako revanie levíčaťa je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. 13 Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. 14 Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. 15 Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. 16 Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty. 17 Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. 18 Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. 19 Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. 20 Poslúchaj radu a prijmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. 21 Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. 22 Ziskom človeka je jeho dobrota, a lepší je chudobný ako klamár. 23 Bázeň pred Hospodinom vedie k životu; ten, kto ju má, odpočíva sýty, nenavštívi ho nešťastie. 24 Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. 25 Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. 26 Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. 27 Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia, a zatúlaš sa od rozumných slov. 28 Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. 29 Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.