18. kapitola

22 Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina.