Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. 2 Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. 3 Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zurčiaci potok, žriedlo múdrosti. 5 Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. 6 Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. 7 Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. 8 Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. 9 Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. 10 Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. 11 Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. 12 Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. 13 Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. 14 Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? 15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. 16 Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožov. 17 Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. 18 Lós ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. 19 Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. 20 Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. 21 Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. 22 Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. 23 Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. 24 Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo