Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. 2 Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. 3 Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zurčiaci potok, žriedlo múdrosti. 5 Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. 6 Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. 7 Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. 8 Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. 9 Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. 10 Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. 11 Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. 12 Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. 13 Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. 14 Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? 15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. 16 Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožov. 17 Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. 18 Lós ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. 19 Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. 20 Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. 21 Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. 22 Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. 23 Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. 24 Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.