12. kapitola

22 Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa Mu páčia.