Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Ozeáš 2,3-15
•••

Výber prekladu

 • Ekumenický preklad
 • Katolícky preklad
 • Botekov preklad
 • Evanjelický preklad
 • Roháčkov preklad
 • Rómska Nová zmluva
 • Pravoslávny preklad evanjelií

  Stará zmluva

 • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
 • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
 • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
 • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
 • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
 • Kniha Józuova
 • Sudcovia
 • Rút
 • Prvá kniha Samuelova
 • Druhá kniha Samuelova
 • Prvá kniha kráľov
 • Druhá kniha kráľov
 • Prvá kniha kronická
 • Druhá kniha kronická
 • Ezdráš
 • Nehemiáš
 • Ester
 • Kniha Jóbova
 • Žalmy
 • Príslovia
 • Kazateľ
 • Veľpieseň
 • Izaiáš
 • Jeremiáš
 • Žalospevy
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeáš
 • Joel
 • Ámos
 • Abdiáš
 • Jonáš
 • Micheáš
 • Nahum
 • Abakuk
 • Sofoniáš
 • Aggeus
 • Zachariáš
 • Malachiáš
 • Nová zmluva

 • Evanjelium podľa Matúša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Jána
 • Skutky apoštolov
 • List apoštola Pavla Rímskym
 • Prvý list apoštola Pavla Korintským
 • Druhý list apoštola Pavla Korintským
 • List apoštola Pavla Galatským
 • List apoštola Pavla Efezským
 • List apoštola Pavla Filipským
 • List apoštola Pavla Kolosenským
 • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
 • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
 • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
 • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
 • List apoštola Pavla Títovi
 • List apoštola Pavla Filemonovi
 • List Židom
 • List Jakuba
 • Prvý list apoštola Petra
 • Druhý list apoštola Petra
 • Prvý list Jánov
 • Druhý list Jánov
 • Tretí list Jánov
 • List Júdov
 • Zjavenie Jána

Výber kapitoly

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Záložky

3 Oslovte svojich bratov: Ľud môj a svoje sestry: Omilostená. 4 Obviňujte si matku, obviňujte, lebo nie mi je ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva. 5 Ináč vyzlečiem ju donaha, postavím ju, aká bola v deň svojho narodenia; spravím ju podobnou púšti, urobím ju podobnou vyprahnutej krajine a umorím ju smädom. 6 Nezľutujem sa ani nad jej synmi, lebo sú deťmi smilstva. 7 Lebo ich matka smilnila, hanebne si počínala tá, čo ich počala, veď hovorievala: Zájdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieb a vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. 8 Preto jej zatarasím cestu tŕnim a zastaviam múrom, aby nenašla svoje chodníky; 9 keď sa bude zháňať za svojimi milencami, nedobehne ich, a keď ich bude hľadať, nenájde ich; potom si povie: Pôjdem a vrátim sa ku svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. 10 Ona totiž nepoznala, že som jej dával obilie, mušt i olej a obsýpal ju striebrom a zlatom, čo venovala Baalovi. 11 Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušt, keď príde jeho doba; poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu. 12 Teraz odhalím jej hanbu pred očami jej milencov, a nik ju nevytrhne z mojej ruky. 13 Urobím koniec všetkej jej radosti, jej sviatkom, novmesiacom a dňom odpočinku i všetkým slávnostiam. 14 Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí: Ony sú mojou mzdou, ktorú mi dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. 15 Potrestám ju pre dni baalov, keď im kadievala, zdobila sa svojím prsteňom a šperkom, a tak chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla - znie výrok Hospodinov.
•••

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)