Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

23 obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.