Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

22 Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí;