Dve percentá (2 %)

9. kapitola

38 preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.