Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Blahoslavenstvá

3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
4 Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.