Dve percentá (2 %)

6. kapitola

Vyslanie apoštolov

7 Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi